WhatsApp
KAYDIR

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

Avukat Feyza Nur Alsancak | Alsancak Hukuk Bürosu

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

 

-Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin yapılması

-İşe İade Davası

-İşçi İşveren arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklanan Alacak Davası

-İş Kazası Davaları

-İş proseslerine uygun olarak belirli ya da belirsiz süreli iş sözleşmeleri

-Her bir somut duruma özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması

-Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli

-İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması

-Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması

-İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi

-İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümü

-İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması

-Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi

 

01.

Diğer Hizmetlerimiz

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu olarak Rekabet Hukuku konusunda sunduğumuz hizmetlerin bazılar;   -Yerinde incelemeler ve soruşturmalar konusunda hukuki danışmanlık -Bireysel muafiyet ve ...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uyum Süreci

Kişisel verinin değeri konusu günümüzde artık ekonomilerin en önemli unsuru haline gelmiştir.Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında ...

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

İş ve Sosyal Güvenlik Avukatı

​İş ve Sosyal  Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Toplu iş  sözleşmesi taslaklarının hazırlanması ve müzakerelerin ...

İdare ve Vergi Hukuku

İdare ve Vergi Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması -İdari ...

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından Gayrimenkul Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:   -Tapu işlemleri -Kiralama sözleşmeleri -Ayni, şahsi hak tesisi ...

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından  Fikri Mülkiyet Hukuku alanında sunulan hizmetlerden bazıları:   -Marka Patent Vekilliği -Marka ve  patent tescili korunması devri ...

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:   -Alım Satım Sözleşmeleri -Tüketici hukuku alanında tüm ...

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu bilgi teknolojileri hukuku, lisanslama, , fikri mülkiyet hakları yönetimi gibi spesifik alanlarda derin ve çözüm odaklı hukuki hizmetler ...

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu , Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde avukatlık ve hukuki ...

Sağlık ve İlaç Hukuku

Sağlık ve İlaç Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu Sağlık Hukuku alanında sektörel faaliyetlerden doğan akdi ve idari tüm uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili hizmet ...

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu, İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile ...

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu, Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü Avukatlık ve hukuki danışmanlık ...

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Alsancak Hukuk Bürosu , gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, ...

02.